6. Sınıf Deneme-28

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer

6. Sınıf Deneme-27

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.

6. Sınıf Deneme-26

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

6. Sınıf Deneme-25

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.

6. Sınıf Deneme-24

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.

6.Sınıf Deneme-23

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.

6. Sınıf Deneme-22

Konu: Ondalık Gösterim

Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.

5. Sınıf Deneme Sınavı-23

Konu: Doğal Sayılar
Kazanım: En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

5. Sınıf Deneme Sınavı-22

5. Sınıf Deneme Sınavı-22

Konu: Doğal Sayılar
Kazanım: En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

5. Sınıf Deneme Sınavı-21

Konu: Örüntüler
Kazanım: Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.