5. Sınıf Deneme Sınavı-23

Konu: Doğal Sayılar
Kazanım: En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

5. Sınıf Deneme Sınavı-22

5. Sınıf Deneme Sınavı-22

Konu: Doğal Sayılar
Kazanım: En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

5. Sınıf Deneme Sınavı-21

Konu: Örüntüler
Kazanım: Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

5. Sınıf Deneme Sınavı-20

Konu: Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Kazanım: En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.

5. Sınıf Deneme Sınavı-19

Konu: Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonucunu Tahmin Etme
Kazanım: Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

5. Sınıf Deneme Sınavı-18

Konu: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Kazanım: En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.

5. Sınıf Deneme-17

Konu: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
Kazanım: En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.

5. Sınıf Deneme Sınavı-16

Konu: Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sonucunu Tahmin Etme
Kazanım: Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

5. Sınıf Deneme Sınavı-15

Konu: Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri
Kazanım: Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.

5. Sınıf Deneme Sınavı-14

Konu: Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Kazanım: İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.