6. Sınıf Deneme-28

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer

6. Sınıf Deneme-27

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.

6. Sınıf Deneme-26

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

6. Sınıf Deneme-25

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.

6. Sınıf Deneme-24

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.

6.Sınıf Deneme-23

Konu: Ondalık Gösterim
Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.

6. Sınıf Deneme-22

Konu: Ondalık Gösterim

Kazanım: Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.

6. Sınıf Deneme-21

Konu: Kesirlerin Karşılaştırılması

Kazanım: Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

6.Sınıf Deneme-20

Konu: Oran
Kazanımlar:
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler

6. Sınıf Deneme-19

Konu: Dikme Çizme

Kazanım:Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer.